Otizmde Uygulamalı Davranış Analizi Yüksek Lisans Programı Türkiye’de alanında açılmış olan ilk ve tek programdır. Programda otizm spektrum bozukluğu (OSB) ve uygulamalı davranış analizi (UDA) alanında ileri düzeyde akademik eğitim sunulmaktadır. UDA otizmli bireylerin yetersizlik alanlarında beceri öğretimi ve sorun davranışlarıyla başa çıkmada deneysel olarak etkili olduğu ortaya konmuş olan çok sayıda bilimsel dayanaklı uygulama sunmaktadır. Programda bilim uzmanı adaylarına bu uygulamaların kuramsal ve uygulamalı olarak öğretilmesi hedeflenmektedir.  Otizmde Uygulamalı Davranış Analizi Yüksek Lisans Programı'nın müfredatı üç temel alan dikkate alınarak şekillendirilmiştir. Bu temel alanlar (a) OSB (örn., tanılama süreçleri, özellikleri, nedenleri, temel yetersizlik alanları  vb.), (b) UDA yöntem, ilke ve süreçleri ve bu uygulamaları farklı ortamlarda (ör., ev, okul, merkez ve diğer toplumsal ortamlar) uygulama becerileri ve  (c) davranışsal araştırma yöntemleri, ilkeleri ve teknikleridir.  Programda otizm spektrum bozukluğu olan bireylere yaşamları boyunca gerekli eğitim ve müdahaleyi uygulamalı davranış analizi ilke ve tekniklerini kullanarak sunacak uzmanların yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Programa devam eden tüm öğrencilerin kuramsal ve uygulamalı derslerini tamamlayarak yüksek lisans tezi ya da bitirme projesi tamamlamaları gerekmektedir. Tezlerin yayınlanabilir araştırma konuları olması ve alana katkı getirmesine ayrıca önem verilir. Program mezunlarının özel ve kamu kuruluşlarında eğitim alan otizm spektrum bozukluğu olan bireylere doğrudan eğitim/müdahale ya da bu bireylerin öğretmen ve/veya anne-babalarına danışmanlık yapması beklenmektedir.

 

Prof. Dr. Elif Tekin-İftar
Uygulamalı Davranış Analizi ABD. Başk.